De handtekening

Een unieke schrijfwijze
van de eigen naam.
Als waarmerk van de
authenciteit van een ontwerp.